Medewerker

There is no such thing as a baby, there is a baby and someone

Winnicott

Kristien Spaas

Kinderpsychiatrische diagnostiek en begeleiding, psychotherapievoor kind, jongere en/of het gezin.

Kinder-en jeugdpsychiater, bijkomende opleiding in relatie-, gezins-en systeempsychotherapie.

Deeltijds werkzaam in de Communicatiegroep.

Laatste posts

Geen artikels gevonden