Medewerker

It ‘s a joy to be hidden, and a disaster not to be found

Winnicott

Kristien Spaas

Kinderpsychiatrische diagnostiek en begeleiding, psychotherapievoor kind, jongere en/of het gezin.

Kinder-en jeugdpsychiater, bijkomende opleiding in relatie-, gezins-en systeempsychotherapie.

Deeltijds werkzaam in de Communicatiegroep.

Laatste posts

Geen artikels gevonden