Posts

Story Stems

03/2018
kinderen en jongeren

Wisten jullie dat onze kindertherapeut, Els Jeurissen, de opleiding ‘Narratieve Story Stem Technieken’ volgt bij Rino Vlaanderen? De Story Stem is een verhaaltechniek waarbij het begin van een verhaal geïntroduceerd wordt door de therapeut, en waarbij het kind het verhaal verder mag vertellen in woorden en beelden. Op deze manier gunt het kind de therapeut een kijkje in zijn/haar affectieve en relationele binnenwereld, en krijgt de therapeut zicht op de ouderbeelden en affectregulatiestrategieën van een kind. Dit biedt dan weer aanknopingspunten voor de therapeutische behandeling. Kinderen ervaren dit meestal als een erg leuke en speelse techniek.

Gerelateerde Posts