Posts

RICHTLIJNEN VOOR GESPREKKEN IN DE COMMUNICATIEGROEP

04/2020
de Groep

De Nationale Veiligheidsraad heeft 4 mei 2020 vooropgesteld als doel om iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang te verlenen tot de gezondheidszorg. Tele- en videoconsultatie blijft de norm.  Langzaam aan willen we wel de face-to-face gesprekken terug laten opstarten, rekening houdend met dringendheid en werkbaarheid. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, willen we een aantal maatregelen verhelderen.

Neem bij vragen of zorgen zeker contact op met je therapeut van de Communicatiegroep.
Alle mails die terecht komen bij communicatiegroep@skynet.be worden gelezen en naar de betreffende therapeut doorgestuurd.

RICHTLIJNEN

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zullen wij het volgende ondernemen :

 • we zullen geen handen geven bij de start of het einde van de therapie
 • we zorgen voor een goede handhygiëne
 • we zullen voor u de deuren open houden en sluiten, zodat u de klink niet moet aanraken
 • we ontsmetten de stoelen, tafels en klinken tussen de gesprekken
 • we plannen voldoende tijd tussen de afspraken om te ontsmetten en wachttijd in de wachtkamer maximaal te voorkomen. 
 • we bieden ontsmettingsalcohol aan in iedere ruimte van de praktijk en er is ook de mogelijkheid de handen te wassen
 • we zorgen voor goede verluchting van de lokalen

Ook willen we u graag enkele afspraken verhelderen en vragen deze stipt na te leven:

- Bij ziektesymptomen van uzelf (koorts, droge hoest, keelpijn,…) of als u in contact gekomen bent met iemand met symptomen, gelieve uw therapeut te verwittigen (bv. via mail aan communicatiegroep@skynet.be) en de afspraak te laten doorgaan via videogesprek of deze te annuleren.

- Wachtzaal:

 • We willen u vragen voor de consultatie zo weinig mogelijk gebruik te maken van de wachtruimtes. Gelieve daarom in uw wagen of buiten te wachten tot u telefonisch wordt binnengeroepen. Zo moeten we zo weinig mogelijk gebruik maken van de wachtruimte.
 • Houd afstand in de wachtzaal. Om dit mogelijk te maken wordt één van de spreekkamers bijkomend ingezet als wachtzaal en zijn stoelen op de nodige afstand geplaatst.
 • Houdt u (samen met uw therapeut) stipt aan het einduur van de therapie zodat de volgende niet moet wachten.

-    Tijdens de sessie:

 • Gelieve afstand te houden (minimum 1,5m) van elkaar en de therapeut tijdens de sessie en bij het binnen- en buitengaan van de therapieruimte.  
 • Voel u vrij om ook tijdens de sessie een mondmasker te dragen.  Wij zullen dat zelf doorgaans niet doen tijdens de sessies, maar wel de nodige afstand vrijwaren.
 • Bij specifieke interventies waarbij de 1,5m niet kan gegarandeerd worden, kan het zijn dat er gebruik zal gemaakt worden van een plexiglasscherm. 

-    Bij het binnen- en buitengaan:

 • Ga niet samen met anderen in de lift. Als je de lift wil gebruiken, willen we je vragen een mondmasker te gebruiken, gezien de fysieke afstand (1,5-2m) niet kan gegarandeerd worden in de lift. Gebruik hiernaast je sleutels, wattenstaafjes of ontsmettingsmiddel voor de liftknoppen.
 • Je kan overwegen om de trap te nemen. Het blijft echter mogelijk om in de trappenhal tegenliggers te kruisen.
 • Een mondmasker dragen bij het binnen- en buitengaan van de praktijk is een goed idee.  Het helpt elkaar nog beter te beschermen.

Tot slot willen we u aanmoedigen om het met uw therapeut te bespreken als u zich onvoldoende beschermd voelt. U kan dit ook melden op communicatiegroep@skynet.be

We wensen u en uw naasten alleszins een goede (geestelijke) gezondheid!

Gerelateerde Posts