Kinder- en jeugdpsychiatrische opvolging

Aanbod

U kan in de praktijk terecht voor een kinderpsychiatrische inschatting met opmaken van een globaal behandelplan, psychotherapie en/of (medicatie)opvolging. Er wordt in de praktijk nauw samengewerkt met de psychotherapeuten, kinderpsychologe of -pedagoge. Ook met partners buiten de praktijk (diëtiste, huisarts, kinderarts,...) wordt er nauw samengewerkt. 

Momenteel is enkel dr. Pieter Cuypers werkzaam in onze praktijk. 

 

De eerste afspraak

- Op de eerste afspraak ontvang ik liefst de jongere en zijn ouders. Zo kunnen we samen kennis maken.

- Gelieve uw eID en een verwijsbrief van een arts (huisarts, CLB-arts, kinder- en jeugdpsychiater,…) mee te brengen.

- Voor de eerste afspraak krijgt u soms een of meerdere invulformulieren via mail doorgestuurd. Mag ik u vragen om deze tegen de eerste afspraak in te vullen en mee te brengen?

- Zouden we u ook mogen vragen om beschikbare onderzoeksgegevens (intelligentie-, aandachtsonderzoek,…) of beschikbare verslagen (opnameverslag, eerdere trajecten…) uit het verleden mee te brengen?

- Om een goed zicht te krijgen op de gewichtsevolutie is het zinvol zicht te hebben op de groeicurve voor het ontstaan van de eetstoornis. Gelieve dus de groeicurve bij het CLB op te vragen en mee te brengen op de eerste afspraak.

- Wanneer jullie als ouders gescheiden zijn, is toestemming van beide ouders nodig.

Afspraak maken

Meestal worden vervolgafspraken gemaakt op het einde van elke afspraak. Er zal in het eerste gesprek ook uitgelegd worden hoe u me kan bereiken voor het inplannen of verplaatsen van afspraken. 

 

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak wil afzeggen, doe dat dan zo snel mogelijk. Wanneer u niet komt opdagen op een afspraak en deze niet ten laatste 24u voordien werd afgebeld, zal een administratieve kost van 40 euro/uur worden aangerekend.

 

Betaling

Dr. Pieter Cuypers heeft de conventie aanvaard. Dit betekent dat er in de praktijk gewerkt wordt volgens de officiële (conventie)tarieven van het RIZIV.

De laatst geldende tarieven vindt u terug op de website van het RIZIV of via het ziekenfonds.

Financiële problemen mogen geen reden zijn om niet te consulteren, hiervoor kan steeds de derdebetalersregeling toegepast worden. Er is bij dr. Pieter Cuypers de mogelijkheid om met de bancontact-app (QR-code) te betalen.

aanmeldstop
Pieter Cuypers
Gezinstherapie
Kinder- en jeugdpsychiatrische opvolging