Groepspraktijk voor psychotherapie
Communicatiegroep Hasselt is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie. We richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.  We gaan op zoek naar de hulp die het best aansluit bij de vraag van de cliënt en/of het gezin.
Lees hier onze artikelen

zelfstandig medewerker Kinder- en jongerenpsychotherapeut

De Communicatiegroep in Hasselt is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie die werkt vanuit een systeemtheoretische visie. We richten ons op kinderen, jongeren, koppels en gezinnen. We zoeken de hulp die het best aansluit bij de vraag van de kinderen en/of het gezin. Bijkomende informatie over de Communicatiegroep vindt u op www.communicatiegroep.be

Functievereisten

Je hebt een master klinische psychologie
Je hebt een goede kennis vankinder-psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling
Vertrouwd zijn met en bereid zijn om,indien nodig, psychologisch testonderzoek uit te voeren.
Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren- ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen enjongeren.
Je hebt bij voorkeur een bijkomendetherapieopleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie gedaan(of gaande).
Opleiding (of gaande) , en/of  ervaringen kennis van ABFT (of EFFT) is een pluspunt

Functieprofiel

Je legt vlot contact met kinderen,jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun ouders of context
Je werkt graag samen met jecollega-hulpverleners en kan je enthousiasme overbrengen.
Je hebt vertrouwen in je eigen krachtenen beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
Je bent dynamisch en je beschikt overde vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging te brengenwanneer nodig.
Je bent bereid om deel te nemen aan enje te engageren in de gezamenlijke intervisie
Je bent bereid om op regelmatige basiswerkbespreking te houden met een senior-collega in de praktijk

Praktische zaken

Engagement als groepslid opzelfstandige basis
Timing van indiensttreding isbespreekbaar, maar is onmiddellijk mogelijk.
De groepsleden betalen een vaste all-inbijdrage voor de uitbating van de praktijk

Herken je jezelf in dit profiel en wilje aan de slag met deze opdracht, dan ontvangen we graag je CV en eenmotivatiebrief of mail, gericht aan:

August Hermans
info@communicatiegroep.be