Groepspraktijk voor psychotherapie
Communicatiegroep Hasselt is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie. We richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.  We gaan op zoek naar de hulp die het best aansluit bij de vraag van de cliënt en/of het gezin.
Lees hier onze artikelen

zelfstandig medewerker Systeem-, Familie- & Partner-relatietherapeut

De CommunicatieGroep in Hasselt is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie die werkt vanuit een systeemtheoretische visie. We richten ons op kinderen, jongeren, koppels en gezinnen. We zoeken de hulp die het best aansluit bij de vraag van de cliënt.

Functievereisten

Je hebt een master (klinischepsychologie of orthopedagogiek) of een bachelor in de socialewetenschappen (psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk,orthopedagogie,…)
Je hebt een goede systeemtheoretischekennis
Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren- ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en gezins- en/ofpartnerrelatie therapie
Je hebt bij voorkeur een bijkomendetherapieopleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie gedaan(of gaande) of hebt ervaring en kennis in dit denkkader
Opleiding (of gaande) in EFT(partnerrelatie, of  EFTi ) is een  pluspunt

Functieprofiel

Je legt vlot contact met cliënten
Je werkt graag samen met jecollega-hulpverleners en kan je enthousiasme overbrengen.
Je hebt vertrouwen in je eigen krachtenen beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
Je bent dynamisch en je beschikt overde vaardigheid om dynamieken te verdragen en in beweging te brengenwanneer nodig.
Je bent bereid om deel te nemen aan enje te engageren in de gezamenlijke intervisie
Je bent bereid om op regelmatige basiswerkbespreking te houden met een senior-collega in de praktijk

Praktische zaken

Engagement als groepslid opzelfstandige basis
Timing van indiensttreding isbespreekbaar, maar is onmiddellijk mogelijk.
De groepsleden betalen een vaste all-inbijdrage voor de uitbating van de praktijk

Herken je jezelf in dit profiel en wilje aan de slag gaan met deze opdracht, dan ontvangen we graag je CVen een motivatiebrief of mail, gericht aan:


August Hermans
info@communicatiegroep.be