Medewerker

Het leven moet achterwaarts worden begrepen, maar voorwaarts worden geleefd

Soren Kierkegaard

Nadine Vandeweijer

Master orthopedagogiek (KULeuven)

Psychodynamische Kinderpsychotherapie (KULeuven)

Visum klinisch orthopedagoog FOD: 341378

 

Doelgroep = kinderen en jongeren tussen 4 en 15 jaar met gedrags-, emotionele- en relationele problemen.

Kinderen en jongeren kunnen tijdelijk of langdurig vastlopen in hun ontwikkeling door interne conflicten of door externe omstandigheden. In therapie wordt het kind (jongere) binnen het gezinssysteem centraal gezet. Naast individuele sessies met het kind zijn er steeds oudergesprekken en/of contextgesprekken (vb. met de school).

Kinderen of jongeren hebben niet altijd taal om hun ervaringen uit te drukken. Spelen en creatieve activiteiten zijn een manier waarmee ze tonen hoe zij de dingen beleven. Door een therapeutische relatie te installeren ontvouwt zich een steunend kader waarbinnen verwerkingsprocessen en nadenken over zichzelf vorm kan krijgen.  

Naast mijn werk in de Communicatiegroep werk ik sinds 2007 bij Pleegzorg Limburg.

Laatste posts

Geen artikels gevonden