Individuele therapie voor kinderen en jongeren

“We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing
GEORGE BERNARD SHAW

Kinderen en jongeren ontwikkelen voortdurend in stappen en sprongen, soms even stilstaand of even een stapje terug nemend. Deze fasen in de gewone ontwikkeling kunnen voor kinderen en jongeren uitdagend of moeilijk zijn. Ouders en kinderen hebben dan vragen voor de therapeut (vb. een koppige peuter, een teruggetrokken tiener).

Soms gebeuren er ingrijpende dingen in het leven van een kind, jongere of gezin die erg moeilijk zijn (echtscheiding, overlijden, schoolverandering)en wordt samen met een therapeut gezocht naar houvast.

Soms geraakt het kind echt in de knoop en toont dit via slaapproblemen, eetproblemen, angst, piekeren, pijnklachten, dingen stuk maken, zichzelf pijn doen, agressie naar anderen… Ouders weten niet meer hoe nog verder het kind te helpen en gaan samen met de therapeut op weg.

De kindertherapeut zal vanaf de start een werk- en vertrouwensrelatie aangaan met ouders, kind/jongere en de ruimere context. Samen wordt er gezocht naar de verschillende betekenissen van het probleem. Problemen in het functioneren van het kind worden begrepen vanuit een innerlijke wereld die uit evenwicht is.  We proberen zicht te krijgen op die innerlijke wereld om zo het evenwicht te herstellen.

Afhankelijk van de aard van de zorgen worden gezinsgesprekken gepland, wordt individuele therapie met het kind opgestart  (steeds in combinatie met oudergesprekken) of wordt voor ouder-kind therapie gekozen.

Wanneer we individueel werken met het kind proberen we de interne wereld van het kind tot expressie te brengen via beeld, woord en spel. Zo krijgt het kind meer vat en controle op zichzelf en op zijn omgeving waardoor persoonlijke groei kan plaatsvinden.

In de ouderbegeleiding probeert de kindertherapeut samen met de ouders de belevingswereld van het kind te begrijpen door de signalen van het kind te bespreken en te begrijpen. Zo komen we tot een betere afstemming tussen ouder en kind. Soms maakt de kinderontwikkeling bij ouders eigen kwetsuren wakker, waardoor er een meer intens ouderbegeleidingsproces nodig is.

In de gezinsgesprekken wordt gekeken naar de patronen die zich tussen de verschillende leden hebben geïnstalleerd. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd om met die belangrijke ander op zoek te gaan naar een manier om jullie anders te verbinden, om elkaar terug te vinden, om moeilijke zaken te bespreken, om elkaar beter te leren begrijpen.

De ouder-kind therapie heeft als doel de hechting te versterken. Ouders, het kind en de therapeut gaan samen op een speelse manier aan de slag. Ouders leren hun kind beter aan te voelen en te begrijpen.

Waarmee kan u bij de kinderpsycholoog terecht:

Individuele begeleiding bij kinderen en jongeren:

-      Verwerkingsproblemen(trauma, rouw, verlies, echtscheiding, medische aandoeningen)

-      Internaliserende problemen (depressies, angsten, dwang, negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens, tekort aan sociale vaardigheden, ... )

-      Angstklachten(fobieën, faalangst, paniek, dwang, hyperventilatie, algemene angstklachten)

-      Stemmingsproblemen(depressie, stemmingsschommelingen)

-      Spanningsklachten(stress, overbelasting)

-      Problemen gerelateerd aan ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,…)

-      Gedragsmoeilijkhedenthuis/op school (o.a. pestsituaties)

aanmeldstop
Anneleen Bams
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Zorg voor het jonge kind en ouders
aanmeldstop
Annick Ulburghs
Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Zorg voor het jonge kind en ouders
aanmeldstop
Caroline Stevens
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Gezinstherapie
aanmeldstop
Hanne Vranken
Gezinstherapie
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
aanmeldstop
Lola Van Nieuwkerke
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
aanmeldstop
Nadine Vandeweijer
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
aanmeldstop
Nele Broekx
Gezinstherapie
Individuele therapie voor kinderen en jongeren