Gezinstherapie

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij het gezin steeds centraal staat.

Wanneer iemand in het gezin zich zorgen maakt over iets of iemand, heeft dit steeds invloed op het gehele gezin. De therapeut gaat samen met jullie, als expert van jullie eigen gezin, op pad. 

We kijken samen naar jullie rollen, patronen en verwachtingen binnen het gezin, de bredere context en gaan op zoek naar nieuwe inzichten, verbinding en begrip. Hierbij focussen we op de aanwezige krachten binnen jullie gezin en netwerk. 

Bij de kennismaking vinden we het belangrijk alle gezinsleden samen te ontmoeten.  We ontmoeten elkaar vanuit een open, nieuwsgierige houding en gaan samen in dialoog. 

Jullie hulpvraag wordt in een breder perspectief geplaatst, gedragen door de verschillende gezinsleden.

Afhankelijk van de hulpvraag werken we samen met  delen van het gezin en/of belangrijke anderen. We bepalen de frequentie in onderling overleg, dit kan evolueren doorheen de therapie. In vergelijking met individuele therapie is de frequentie vaak lager. Een gezinstherapeutisch traject kan een aanvulling zijn op reeds lopende individuele trajecten. 

ATTACHMENT BASED Family Therapy

ABFT is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. Het is een evidence-based behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren, maar wordt ook gebruikt bij diverse andere problematieken.

ABFT vertrekt vanuit de gehechtheidstheorie en de basisaanname dat elke ouder een zorginstinct heeft en elk kind een zorgnood. Vaak zien we echter dat deze in de loop der jaren niet meer op mekaar afgestemd zijn. Jongeren ervaren veel stress in hun leven (op school, met vrienden, thuis,…) maar hebben het gevoel dat ze daarvoor niet bij hun ouders terechtkunnen. De problemen worden soms zo groot en uitzichtloos dat zelfdoding plots een optie lijkt. Ouders hebben het gevoel dat ze machteloos staan en niks kunnen betekenen voor hun kind. Emoties kunnen hierbij langs beide kanten intens en moeilijk zijn.

Vanuit de ABFT visie gaan we op zo’n moment aan de slag met het volledige gezin. We bespreken welke gevoelens in de weg staan in de ouder-kind relatie en werken aan het versterken van deze relatie. We helpen de jongeren om met vertrouwen hun problemen en emoties te delen met hun ouders. Ouders worden gecoacht om hun kind/jongere zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. We verleggen de focus van “de jongere met zijn problemen” naar “het gezin als oplossing of als medicijn”.

Typisch voor ABFT is haar taakgerichte opbouw. Er zijn 5 therapeutische taken die we doorlopen in ongeveer 16 sessies. We doen een aantal gesprekken met het hele gezin en een aantal met de jongere en de ouder(s) afzonderlijk.

Meer info is terug te vinden op https://ppw.kuleuven.be/abft/watisabft

Nele Broekx, IngridDelameillieure en Sofie Neven hebben het attest van ABFT-level 1 behaald via K.U.Leuven. Bij hen kan je terecht voor een ABFT-traject voor gezinnen met jongeren en jongvolwassenen.

Aanmeldingen en doorverwijzingen kunnen via het contactformulier(https://www.communicatiegroep.be/contact) met vermelding dat het (eventueel) om een ABFT-traject gaat.

aanmeldstop
Caroline Stevens
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Gezinstherapie
aanmeldstop
Hanne Vranken
Gezinstherapie
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
aanmeldstop
Ingrid Delameillieure
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)
Gezinstherapie
aanmeldstop
Nele Broekx
Gezinstherapie
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
aanmeldstop
Pieter Cuypers
Gezinstherapie
Kinder- en jeugdpsychiatrische opvolging
aanmeldstop
Sofie Neven
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
Gezinstherapie
Partner- en relatietherapie