Medewerker

We do not see things as they are, we see things as we are

Anaïs Nin

Caroline Stevens

Individuele- en ouderbegeleiding voor kinderen en jongeren, gezins- en systeempsychotherapie

Master klinische psychologie, optie kinderen en jongeren (KULeuven sedert 2008)
Postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (Context)

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 812108628

Visum Klinisch Psycholoog, FOD : 311486