Medewerker

Try again. Fail again. Fail better.

Samuel Beckett

Annick Ulburghs

Ouder-kindtherapie, speltherapie, ouderbegeleiding
Master in de klinische psychologie (K.U.Leuven)
Psychodynamisch kindertherapeut (K.U.Leuven)
EMDR therapeut i.o.
lid van BFP, VVPT, EMDR-Belgium
Erkenningsnummer psychologencommissie: 822107274
Visum Klinisch Psycholoog, FOD: 293322

 In mijn werk als kinderpsycholoog richt ik me tot (aanstaande) ouders en allerjongste kinderen.
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Ouder(s) zijn van een baby, peuter of kleuter maakt soms kwetsbaar; bv. als er zorgen zijn rondom uw kind. Of als er zorgen zijn over de invloed van externe gebeurtenissen (zoals een scheiding of traumatische ervaring) of zorgen over u zelf als ouder (angstige of sombere gevoelens).  Ook kan het zwanger worden en zijn niet zo vanzelfsprekend verlopen.
Al deze zorgen kunnen het (aanstaande) ouderschap en de ontwikkeling van uw kind onder druk zetten en roepen vaak stress op. Dit betekent dat een respectvolle, snelle en deskundige behandeling noodzakelijk is.

U kan bij mij terecht voor kinderen van -9 maanden t.e.m. 5 jaar en hun ouder(s) voor een aanbod van ouder-kind therapie, speltherapie en/of ouderbegeleiding.
Daarnaast heb ik ook een specifiek aanbod voor jonge kinderen (en hun ouders) die ernstige levensgebeurtenissen/trauma hebben meegemaakt en/of hechtingskwetsuren hebben.

‘There is no such thing as a baby,
there is a baby and someone’
D.W. Winnicott