Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing of letterlijk desensitisatie en herprogrammering door oogbewegingen. Het is een therapie voor mensen die last blijven ondervinden ten gevolge van bijvoorbeeld een schokkende ervaring of verlieservaring (rouw).

Wanneer alles wat bij deze gebeurtenis hoort (beelden, geluiden, gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen) te pas en te onpas opnieuw geactiveerd wordt en onverwerkt blijft voortbestaan, kan dit heel wat lijden en psychische klachten veroorzaken (zoals bijvoorbeeld angstwekkende beelden, nachtmerries of het ontwijken van bepaalde situaties).

Voor we starten met de therapie, besteden we uitgebreid aandacht aan de oorzaak en de achtergrond van de klachten en staan we stil bij de levenssituatie en geschiedenis van de cliënt.

Tijdens het toepassen van de EMDR wordt de cliënt gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken terwijl bilaterale (links, rechts) stimulatie (oogbewegingen, trillingen, geluidsprikkels, tapping) wordt aangeboden. Deze stimulatie helpt er mee voor te zorgen dat de tot dan toe onverwerkte informatie gedeblokkeerd wordt en dat de herinnering stilaan haar emotionele lading verliest. Na afloop van de sessie kan de EMDR nog even doorwerken en dat is goed.


EMDR werd ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse therapeute en doctor in de psychologie. Hoe EMDR werkt, is nog niet helemaal duidelijk, maar intussen laat wetenschappelijk onderzoek zien dat EMDR, vaak op relatief korte termijn, wel degelijk werkt.

aanmeldstop
Annick Ulburghs
Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)
Individuele therapie voor kinderen en jongeren
Zorg voor het jonge kind en ouders
aanmeldstop
Ingrid Delameillieure
Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
Gezinstherapie
aanmeldstop
Sofie Neven
Individuele therapie voor (jong)volwassenen
Gezinstherapie
Partner- en relatietherapie
Eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR)