Medewerker

Het leven moet achterwaarts worden begrepen, maar voorwaarts worden geleefd

Soren Kierkegaard

Lola Van Nieuwkerke

Binnen de Communicatiegroep werk ik als speltherapeut met kinderen jonger dan 12 jaar en hun context. Aangezien jonge kinderen ingebed zijn in een context, vind ik het belangrijk om contextgericht aan de slag te gaan en belangrijke anderen steeds te betrekken in de begeleiding. Gezien jonge kinderen niet steeds de juiste woorden vinden om dingen uit te drukken, wordt spel gebruikt om deze dingen toch tot uiting te brengen, het kind te leren kennen en therapeutisch aan de slag te gaan met moeilijkheden.

Naast mijn werk in de Communicatiegroep werk ik bij het mobiele teamdubbeldiagnose van Ligant, waar ik kinderen en jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid en een verstandelijke beperking met hun gezinnen en bredere context ondersteun.

 

Master Klinische Psychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven)

Psychodynamisch kindertherapeut i.o. (KU Leuven)

Lid van BFP, VVKP, VVPT

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942124126

Visum Klinisch Psycholoog, FOD: 279638

 

“we don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing”