Gezinstherapie en ABFT

02/2022
Partner- en relatietherapie

ATTACHMENT BASED Family Therapy

 

ABFT is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. Het is een evidence-based behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren, maar wordt ook gebruikt bij diverse andere problematieken.

 

ABFT vertrekt vanuit de gehechtheidstheorie en de basisaanname dat elke ouder een zorginstinct heeft en elk kind een zorgnood. Vaak zien we echter dat deze in de loop der jaren niet meer op mekaar afgestemd zijn. Jongeren ervaren veel stress in hun leven (op school, met vrienden, thuis,…) maar hebben het gevoel dat ze daarvoor niet bij hun ouders terechtkunnen. De problemen worden soms zo groot en uitzichtloos dat zelfdoding plots een optie lijkt. Ouders hebben het gevoel dat ze machteloos staan en niks kunnen betekenen voor hun kind. Emoties kunnen hierbij langs beide kanten intens en moeilijk zijn.

 

Vanuit de ABFT visie gaan we op zo’n moment aan de slag met het volledige gezin. We bespreken welke gevoelens in de weg staan in de ouder-kind relatie en werken aan het versterken van deze relatie. We helpen de jongeren om met vertrouwen hun problemen en emoties te delen met hun ouders. Ouders worden gecoacht om hun kind/jongere zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. We verleggen de focus van “de jongere met zijn problemen” naar “het gezin als oplossing of als medicijn”.

 

Typisch voor ABFT is haar taakgerichte opbouw. Er zijn 5 therapeutische taken die we doorlopen in ongeveer 16 sessies. We doen een aantal gesprekken met het hele gezin en een aantal met de jongere en de ouder(s) afzonderlijk.

Meer info is terug te vinden op https://ppw.kuleuven.be/abft/watisabft

 

Nele Broekx, IngridDelameillieure en Sofie Neven hebben het attest van ABFT-level 1 behaald via K.U.Leuven. Bij hen kan je terecht voor een ABFT-traject voor gezinnen met jongeren en jongvolwassenen.

 

Aanmeldingen en doorverwijzingen kunnen via het contactformulier(https://www.communicatiegroep.be/contact) met vermelding dat het (eventueel) om een ABFT-traject gaat.

 

Gerelateerde Posts