Posts

EMDR

02/2020
de Groep

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization andReprocessing of letterlijk desensitisatie en herprogrammering dooroogbewegingen. Het is een therapie voor mensen die last blijven ondervinden tengevolge van bijvoorbeeld een schokkende ervaring of verlieservaring (rouw).

Wanneer alles wat bij deze gebeurtenis hoort (beelden, geluiden,gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen) te pas en te onpas opnieuwgeactiveerd wordt en onverwerkt blijft voortbestaan, kan dit heel wat lijden enpsychische klachten veroorzaken (zoals bijvoorbeeld angstwekkende beelden,nachtmerries of het ontwijken van bepaalde situaties).

Voor gestart wordt met de therapie, wordt uitgebreid aandachtbesteed aan de oorzaak en de achtergrond van de klachten en wordt stilgestaanbij de levenssituatie en geschiedenis van de cliënt.

Tijdens het toepassen van de EMDR wordt de cliënt gevraagd omaan de gebeurtenis terug te denken terwijl bilaterale (links, rechts)stimulatie (oogbewegingen, geluidsprikkels, tapping) wordt aangeboden. Dezestimulatie helpt er mee voor te zorgen dat de tot dan toe onverwerkteinformatie gedeblokkeerd wordt en dat de herinnering stilaan haar emotionelelading verliest.

Na afloop van de sessie kan de EMDR nog even doorwerken en datis goed.
EMDR werd ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse therapeute endoctor in de psychologie. Hoe EMDR werkt, is nog niet helemaal duidelijk, maarintussen laat wetenschappelijk onderzoek zien dat EMDR, vaak op relatief kortetermijn, wel degelijk werkt.

Gerelateerde Posts