Therapie voor het jonge kind (0-5j)

05/2020
Individuele therapie voor kinderen en jongeren

De Communicatiegroep biedt gespecialiseerde zorg voor kinderen van -9 maanden t.e.m. 5 jaar.
We zijn er ons bewust van dat ervaringen in de eerste jaren van de ontwikkeling van kind, en zelfs die tijdens de zwangerschap, van groot belang zijn voor de ontwikkeling op latere leeftijd.

Vaak hebben ouders al vroeg het gevoel dat er ‘iets’ is met hun kind, zonder dat zij precies kunnen aangeven wat dat ‘iets’ is. Het is dan moeilijk om bij de juiste hulp terecht te komen. Wij bieden hulp voor de allerjongsten en hun ouders. Vroegtijdige herkenning kan vaak latere problemen voorkomen.

Wat kun je verwachten?

De eerste keer ontmoeten we elkaar samen met je kind, bij ons op de praktijk (of indien gewenst bij je thuis). We maken kennis en maken tijd om jullie vragen te bespreken. Daarna bekijken we samen of en hoe we verder gaan. Vaak kan dit onder de vorm van een kortdurende begeleiding (5 tal gesprekken, cf. vijf-gesprekkenmodel). Daarin gaan we samen beter naar je kind kijken en proberen te begrijpen waar gedrag vandaan komt.

Soms blijkt dat een aantal gesprekken niet genoeg zijn of dat er nog een andere vraag is. Het kan dan zijn dat er een intensievere ouder-kindbehandeling nodig is, of dat er aanleiding is om eerst wat uitgebreider naar de ontwikkeling van je kind te gaan kijken. Een specifieke behandeling, zoals speltherapie, ouder-kind therapie met elementen van theraplay,  Floorplay of video-interactie, EMDR, …

De Infant Mental Health visie (IMH)

In het werken met de allerjongsten, laat ik me leiden door de Infant Mental Health visie. De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren (Zeanah,2009). IMH richt zich op het sociale en emotionele welzijn van jonge kinderen,binnen de context waarin voor hen gezorgd wordt (Zero to Three, 2001).

IMH gaat dus over relaties en over hoe relaties andere relaties beïnvloeden. De ontwikkeling van het jonge kind is per definitie in een relatie. Een baby heeft immers altijd iemand anders nodig om te ‘bestaan’ en liefst van al een netwerk van relaties die steunend en dragend kunnen zijn, zodat het kind een gezonde ontwikkeling tegemoet gaat.

IMH probeert steeds zo breed mogelijk te kijken, om wetenschap, praktijk en beleid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen met als doel het verminderen van het lijden van jonge kinderen en hun gezin. En op het vergroten van sociale en emotionele veerkracht van kinderen binnen hun relatie met belangrijke anderen.

Zero to Three (2001) definieert IMH als een karakteristiek van het kind:
The young child’s capacity to experience, regulate, and express emotions, form close and secure relationships, and explore the environment and learn. All of these capacities will be best accomplished within the context of the caregiving environment that includes family, community and cultural expectations for young children. Developing these capacities is synonymous with healthy social and emotional development. (Zero to Three, 2001)

De ouder-kindrelatie is dé focus van diagnostiek en behandeling, niet alleen omdat jonge kinderen nog zo afhankelijk zijn van hun ouders/verzorgers, maar omdat gedrag, vaardigheden en emoties van jonge kinderen zo uiteen kunnen lopen in verschillende relaties.
De relaties in de eerste levensjaren vormen een blauwdruk voor de mogelijkheden waarmee het kind elke toekomstige relatie tegemoet gaat treden. Ze dienen als basis voor de ontwikkeling van elke persoonlijkheid en scheppen de mogelijkheden tot aanpassing. Deze vroege relaties zijn bepalend voor de balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid en voor het wel of niet ontwikkelen van psychopathologie (Schore, 1994). Een vroegtijdige IMH benadering draagt bij aan de latere lichamelijke en emotionele gezondheid.

 

Nuttige links:

-         https://www.waimh-vlaanderen.be/

-         https://www.zerotothree.org/

-         https://www.birthimprints.com/

-         https://www.daimh.nl/infant-mental-health/

-         https://theraplay.nl/

 

Gerelateerde Posts